Podmínky členství

Pro případné zájemce o členství jsme určili tyto podmínky.

Člen klubu musí být majitel nebo bývalý majitel Suzuki GSX 1400
Členem klubu může být osoba z kterékoliv země, národnosti, vyznání a pohlaví.

Co vás to bude stát.

Každý nový člen zaplatí jednorázový vstupní poplatek 250,- Kč
Člen klubu bude ročně platit členský poplatek ve výši 100,- Kč (provoz webu)

Platby provádějte na č.účtu 0479100133/0800 jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo bez lomítka.
Hlavně do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat svoji přezdívku ve fóru.